Datauttag

Du som vill ansöka om att få ut data börjar med att kontakta oss på Bättre Beroendevård. Ansökningsprocessen underlättas om du pratar med en registerföreträdare om vad du är ute efter och vad i registret som kan vara användbart. Då kan du utforma din ansökan på ett sätt som gör att handläggningen går snabbt.

Dokument att ladda ner