Information om Bättre Beroendevård

Bättre Beroendevård är ett av Sveriges psykiatriska kvalitetsregister. Kvalitetsregister har i uppdrag att mäta och följa upp kvaliteten på vården i hela landet.

Frågor och svar om Bättre Beroendevård

1. Vad är Bättre Beroendevård och varför finns det?
2. Varför ska jag vara med?
3. Måste jag vara med?
4. Vilka uppgifter om mig är det som registreras?
5. Vad används uppgifterna till?
6. Hur fungerar sekretessen för mina uppgifter?
7. Hur länge finns mina uppgifter kvar?
8. Vilken inblick har jag i registret?
9. Kan jag ångra mig efter medgivande?
10. Kan jag bli kontaktad med anledning av min medverkan?