Om tidigare SBR

I november 2020 bytte Svenskt Beroenderegister (SBR) namn till Bättre Beroendevård. I samband med detta lanserades även en ny databas. Därför finns de registreringar som gjorts innan november 2020 arkiverade i den gamla databasen (SBR). Registreringar som gjorts efter 2020 finns i den nya databasen (Bättre Beroendevård).