Information för patienter

Efter namnbytet från Svenskt Beroenderegister (SBR) till Bättre Beroendevård arkiverades den gamla databasen. Du som är patient kan självklart fortfarande begära utträde ur registret oavsett vilken databas dina uppgifter finns registrerade i.

Dokument att ladda ner