Formulär i gamla SBR

I samband med att den nya databasen lanserades under 2020 uppdaterades även formulären för både öppen- och slutenvården. Formulären nedan används alltså inte längre vid registreringar, men finns tillgängliga för nedladdning i samband med datauttag och forskning.

Dokument att ladda ner