Lättläst information om registrering i Bättre Beroendevård

Vi samlar fakta om många patienter. Då kan vi göra vården bättre.