Statistikvisning kvalitetsindikatorer

Här visas antal registreringar per region samt data för några av de kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen rekommenderar för uppföljning av specialiserad beroendevård. Statistiken uppdateras cirka en gång i månaden.