Informera patienter

Innan uppgifter om en patient förs in i ett kvalitetsregister behöver du som vårdgivare informera patienten. Dataskyddsförordningen gäller som lag i EU sedan den 25 maj 2018 och reglerar behandlingen av personuppgifter. Om du använder texterna som finns för nedladdning nedan uppfyller du informationsplikten.

Dokument att ladda ner