Nya fördjupade ICD-10-koder för beroende

Vid förra årsskiftet införde Socialstyrelsen nya ICD-10-koder för en mer specifik klassificering av opioidberoende. Den 1 januari 2023 kommer motsvarande förändringar även för diagnoserna F10.2 och F12.2-F19.2.