Med kurs mot en bättre beroendevård

Registreringarna i Bättre Beroendevård har ökat varje år sedan registrets start. Under 2021 gjordes ca 116 000 registreringar, vilket är en rejäl ökning från året innan då antalet registreringar låg på 21 000. En bidragande faktor är övergången till direktöverföring.