Forskningspris till Bättre Beroendevårds registerhållare Johan Franck

När Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) utsåg mottagare av drogforskningspriset för 2022 föll valet på Johan Franck – professor, överläkare och registerhållare för Bättre Beroendevård.