Bättre Beroendevårds årsrapport för 2021 är klar - ta del av statistik för svensk beroendevård!

Årsrapporten för 2021 innehåller en summering av utvecklingsprojekt som Bättre Beroendevård arbetat med under året, våra fokusområden framåt samt relaterade artiklar och intervjuer. Här finns statistik för beroendevården i landet, med jämförelser mellan åldersgrupper, kön, beroendegrupper och regioner.